ITV Bergara · itv.bergara@itasua.com · 943 769 753 / ITV Jundiz · itv.vitoria@itasua.com · 945 292 772 / ITV Zarautz · zarautz-iat@itasua.com · 943 104 250
Facebook  Instagram  Linkedin

2042/1994 E.D., 6. artikulua, 6. puntua: “Ibilgailuaren erregistro-tokia aldatzen den kasuetan, azterketa egin beharko zaio, dagokion erkidegoko organo eskumendunak I.A.T. txartelean toki-aldaketa eta aldizkotasun berria ezartzeko data berria jaso ditzan.

Ibilgailuaren toki-aldaketa lehen azterketa-epea agortu baino lehen egiten bada eta aldaketa horrek ez badakar aldaketa teknikorik, dagokion oharra baino ez da jasoko I.A.T. txartelean, eta bi tokien arteko daten artean, eperik estuena jasoko da hurrengo azterketarako epe gisa“.