Eskola-garraiorako edota adingabeen garraiorako diren ibilgailuek gainerakoek baino zehaztapen tekniko eta aldizkako azterketa zorrotzagoak dituzte. Xedapen honek arautzen du eskola-garraioa eta adingabeen garraioa:

  • 443/2001 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 27koa, eskola-garraioen eta adingabeen garraioen segurtasun-baldintzei buruzkoa (105. EAO, 2001eko maiatzaren 2koa), indarrean 2001teko irailaren 1ean sartu zena.