ITV Bergara · itv.bergara@itasua.com · 943 769 753 / ITV Jundiz · itv.vitoria@itasua.com · 945 292 772 / ITV Zarautz · zarautz-iat@itasua.com · 943 104 250
Facebook  Instagram  Linkedin

IAT guneetan eta, bereziki, JUNDIZEKO gure IAT estazioan, BERGARAKO gure IAT estazioan eta ZARAUTZEKO gure IAT estazioan azterketa teknikoaren txartelak indarrean dagoen araudiaren arabera bikoizteko zerbitzua dugu.

1987/1985 E.D., 4. artikulua, e puntua: “I.A.T. txartelaren kopia jaulkitzeko azterketak, Zirkulazio Kodean hala xedatu bada edo administrazioak justifikatutako arrazoiengatik eskatzen badu“.

2822/1998 E.D., 30. artikulua, 1. puntua: “Zirkulazio baimena edo lizentzia galdu delako edo lapurtu dutelako kopia bat eskatzen bada eta, horrekin batera, azterketa teknikoko txartela edo ezaugarrien agiria ere galdu bada edo lapurtu badute, Industria-alorreko eskumenak dituen organoak ibilgailua aztertu behar du, azterketa teknikoko txartelaren edo ezaugarrien agiriaren kopia egiteko“.