Ibilgailu mota

Aldizkakotasuna

Motorrak

4 urte arte, salbuetsi
4 urte baino gehiago, bi urtean behin

Bi gurpileko ziklomotorrak

3 urte arte, salbuetsi
3 urte baino gehiago, bi urtean behin

Pertsonak garraiatzeko ibilgailu pribatuak, a) eta b) epigrafeetan agertzen direnak izan ezik, 9 pertsonentzako tokiarekin gidaria barne, autokarabanak eta etxe-ibilgailuak.

4 urte arte, salbuetsi
4 urte baino gehiago, bi urtean behin
10 urte baino gehiago, urtero

Anbulantziak eta pertsonak garraiatzeko Zerbitzu Publikoko ibilgailuak, eskola garraioa barne, taximetroa izanik edo ez, 9 pertsonentzako tokiarekin gidaria barne.

5 urte arte, urtero
5 urte baino gehiago, sei hilabetero

Alokairu-zerbitzuko ibilgailuak gidaria izanik edo ez eta gidari-eskolakoak, pertsonak garraiatzeko ibilgailuak 9 pertsonentzako tokiarekin gidaria barne, motorrak, hiru gurpileko ibilgailuak, kuadrizikloak, quad-ak, ziklomotorrak eta kuadriziklo arinak.

2 urte arte, salbuetsi
2 eta 5 urte bitartean, urtero
5 urte baino gehiago, sei hilabetero

Pertsonak garraiatzeko ibilgailuak, eskola eta adin txikikoen garraioa barne, 10 pertsona edo gehiagorentzako tokiarekin gidaria barne (Autobusak eta autokarrak).

5 urte arte, urtero
5 urte baino gehiago, sei hilabetero

Merkantziak edo BGP < 3,5 Tm-ko gauzak garraiatzeko ibilgailuak eta ibilgailu multzoa (baimendutako gehieneko masa 3,5 Tm baino txikiagoa edo berdina).

2 urte arte, salbuetsi
2 eta 6 urte bitartean, bi urtean behin
6 eta 10 urte bitartean, urtero
10 urte baino gehiago, sei hilabetero

Merkantziak edo BGP < 3,5 Tm-ko gauzak garraiatzeko ibilgailuak.

10 urte arte, urtero
10 urte baino gehiago, sei hilabetero

Atoian eramandako karabanak BGP > 750 kg.

6 urte arte, salbuetsi
6 baino gehiago, bi urtean behin

Nekazaritza-traktoreak, autopropultsatutako nekazaritza-makinaria, nekazaritza-atoiak eta bestelako nekazaritza-atoiak eta nekazaritza-ibilgailu bereziak, motokultoreak eta horien pareko makinan.

8 urte arte, salbuetsi
8 eta 16 urte bitartean, bi urtean behin
16 urte baino gehiago, urtero

Lan eta zerbitzuetarako ibilgailu bereziak eta autopropultsatutako makinaria, 25km/h-ko abiadura baino gutxiagoa dutenak izan ezik.

4 urte arte, salbuetsi
4 eta 10 urte bitartean, bi urtean behin
10 urte baino gehiago, urtero

Zerbitzugune transformatzaile higikorrak eta zirku eta jolas-azoka ibiltariaren makinarirako egokitutako ibilgailuak.

4 urte arte, salbuetsi
4 eta 6 urte bitartean, bi urtean behin
6 urte baino gehiago, urtero

Oharrak:
(1) Aurreko taula oinarrituta dago ekainaren 9ko 711/2006 Errege Dekretuan. Honetan aldatzen dira ibilgailuen azterketa teknikoa (IAT) eta ibilgailuen, atal eta piezen homologazioari buruzko errege dekretu jakin batzuk. Aldi berean, aldatzen da Ibilgailuen Araudi Orokorra, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak onartuta (BOE 147.zk, asteazkena, 2006ko ekainaren 21ean).
(2) 14.art. Azterketa teknikoa gainditu duten ibilgailu guztiek irailaren 24ko 1987/1985 Errege Dekretuak adierazten duen bereizgarria eraman behar dute. Era berean, azken azterketaren txostena eraman behar dute (…), eta gidariak, eskatzen diotenean, trafikoa kontrolatzen duten autoritate agente arduradunei erakutsi beharko die.